Půjčka na směnku ihned Homepage | Kontakty
• Informace pro spotřebitele
• Na co si dávat pozor
• Jak si půjčit bezpečně
Doporučujeme

Pomalý hrnec je zárukou toho, že v připraveném jídle bude maximum vitamínů a zdravých látek.

Spoludlužník není to co ručitel. Jaké jsou rozdíly?


2.10.2023

Když se lidé dostanou do situace, kdy potřebují půjčit peníze, finanční instituce často požadují nějakou formu zajištění, aby se ochránily před neplatiči. Dva běžné pojmy, které se v této souvislosti často objevují, jsou "spoludlužník" a "ručitel". I když se na první pohled mohou zdát podobné, mají významné rozdíly, které mohou mít pro vás velký dopad. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi těmito dvěma rolemi a na to, co znamenají pro vaše finanční závazky.

Spoludlužník: Partner v dluhu

Spoludlužník je osoba, která se podílí na půjčce nebo úvěru společně s hlavním dlužníkem. To znamená, že spoludlužník má stejnou zodpovědnost za splácení dluhu jako hlavní dlužník. Spoludlužník může být typicky člen rodiny, partner nebo jiná osoba, která má zájem na tom, aby dluh byl splacen.Hlavní rysy spoludlužníka zahrnují:

 • Společná zodpovědnost:
  Spoludlužník je spolu s hlavním dlužníkem plně zodpovědný za splácení dluhu. Pokud hlavní dlužník nesplní své závazky, spoludlužník je povinen dluh uhradit.
 • Kreditní historie:
  Platby na půjčce nebo úvěru se zaznamenávají v kreditní historii jak hlavního dlužníka, tak spoludlužníka. To znamená, že pozitivní nebo negativní vliv na kreditní skóre ovlivní oba.
 • Společný prospěch:
  Spoludlužník může zvýšit šance hlavního dlužníka na schválení úvěru nebo získání výhodnějších podmínek, protože finanční instituce zohledňují příjmy a kreditní historii obou osob.

Ručitel: Ochrana před neplatičem

Na rozdíl od spoludlužníka, ručitel není aktivním dlužníkem, ale slouží jako záruka pro případ, že hlavní dlužník nesplní své závazky. Ručitel nese odpovědnost za dluh pouze tehdy, pokud hlavní dlužník selže. Ručitelství je často vyžadováno, když hlavní dlužník nemá dostatečnou kreditní historii nebo dostatečné zabezpečení pro schválení úvěru.

Klíčové aspekty ručitele zahrnují:

 • Pasivní role:
  Ručitel neposkytuje peníze, ale jeho jmění slouží jako zajištění pro případ, že hlavní dlužník nesplní své závazky.
 • Omezená odpovědnost:
  Ručitel je povinen platit dluh pouze tehdy, když hlavní dlužník nesplní své závazky. Ručitel není zodpovědný za pravidelné platby, pokud hlavní dlužník dodržuje smlouvu.
 • Ručitelský záznam:
  Ručitelství může být zaznamenáno v kreditní historii ručitele a může ovlivnit jeho schopnost získat další úvěry.

Shrnutí

Rozdíl mezi spoludlužníkem a ručitelem spočívá v jejich účasti a odpovědnosti vůči dluhu. Spoludlužník je aktivním účastníkem půjčky s plnou odpovědností za splacení, zatímco ručitel slouží jako záruka pro případ selhání hlavního dlužníka. Před tím, než se stanete spoludlužníkem nebo ručitelem, je důležité pečlivě zvážit všechna rizika a důsledky, které s těmito rolemi souvisí, a jasně rozumět všem podmínkám smlouvy o úvěru. Je také vhodná konzultace s právním nebo finančním poradcem, abyste pochopili všechny aspekty svých finančních závazků.


© 2012 Půjčky-na-směnku-hned.cz, všechna práva vyhrazena.